เล่าเรื่อง หรีดผ้าเต็ก หรีดผ้าสัญลักษณ์แสดงความอาลัย ธรรมเนียมของคนจีนโบราณ

ในพิธีงานศพเรามักจะพบเห็นการมอบพวงหรีดเพื่อแสดงความอาลัยให้แก่ผู้วายชนม์หรือผู้ที่เสียชีวิต อีกทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงความเสียใจที่มีต่อครอบครัวผู้จากไปด้วย ซึ่งปัจจุบันก็มีการออกแบบพวงหรีดหลากหลายประเภทเพื่อให้เหมาะสมกับวาระสำคัญนี้

Read more...

พวงหรีดดอกไม้สด (มารู้จักต้นกำเนิดกัน)

พวงหรีด ถือเป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญของการส่งมอบความรักและอาลัยแด่ผู้วายชนม์และให้กำลังใจผู้ที่ยังอยู่ มารู้จักความหมายและต้นกำเนิดของพวงหรีดดอกไม้สดกัน พร้อมเทคนิคการเลือกพวงหรีดดอกไม้สดให้ตรงกับความต้องการ

Read more...

พวงมาลา (สักการะพระบรมศพ)

พวงมาลา จัดเป็น พวงหรีดดอกไม้ประดิษฐ์ ประเภทหนึ่ง ซึ่งหมายถึง ดอกไม้ที่จัดตกแต่งผูกเป็นวง ใช้สำหรับสักการะศพ ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้สักการะ พระบรมศพของพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ การจัดพวงมาลาดอกไม้สดที่จัดตกแต่งนิยมจัดโครงเป็นรูปวงรี ดอกไม้สดที่จะใช้จัดควรเป็นดอกไม้ประจำวันเกิดของกษัตริย์

Read more...

วิวัฒนาการของ “พวงหรีด”

พวงหรีด (หรีด) เป็นการจัดดอกไม้และใบไม้ขึ้นตามโครงรูปต่าง ๆ เช่น วงกลม วงรี หยดน้ำ เป็น 3 เหลี่ยม ฯลฯ เพื่อวัตถุประสงค์การแสดงออกถึง ความรัก ความเคารพ ต่อผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว พวงหรีดกับวัฒนธรรมไทย อารยธรรมตะวันตกเริ่มแพร่หลายอย่างมากในยุคล่าอาณานิคม หรือในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งมีการรับเอาอารยธรรมตะวันตกหลายอย่างเข้ามาในประเทศไทย โดยปรากฏหลักฐาน

Read more...

ช่องทางการติดต่อ

Line: @dokmaionline หรือ เพิ่มเพื่อน
โทร: 099-613-0205 หรือ ส่งข้อความด้านล่าง
ค้นหาวัด
ราคาพวงหรีด
สั่งซื้อทาง LINE