Author - Admin (DokmaiOnline)

เล่าเรื่อง หรีดผ้าเต็ก หรีดผ้าสัญลักษณ์แสดงความอาลัย ธรรมเนียมของคนจีนโบราณ

ในพิธีงานศพเรามักจะพบเห็นการมอบพวงหรีดเพื่อแสดงความอาลัยให้แก่ผู้วายชนม์หรือผู้ที่เสียชีวิต อีกทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงความเสียใจที่มีต่อครอบครัวผู้จากไปด้วย ซึ่งปัจจุบันก็มีการออกแบบพวงหรีดหลากหลายประเภทเพื่อให้เหมาะสมกับวาระสำคัญนี้

Read more...

พวงหรีดดอกไม้สด (มารู้จักต้นกำเนิดกัน)

พวงหรีด ถือเป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญของการส่งมอบความรักและอาลัยแด่ผู้วายชนม์และให้กำลังใจผู้ที่ยังอยู่ มารู้จักความหมายและต้นกำเนิดของพวงหรีดดอกไม้สดกัน พร้อมเทคนิคการเลือกพวงหรีดดอกไม้สดให้ตรงกับความต้องการ

Read more...

ช่องทางการติดต่อ

Line: @dokmaionline หรือ เพิ่มเพื่อน
โทร: 099-613-0205
ค้นหาวัด
ราคาพวงหรีด
สั่งซื้อทาง LINE