เล่าเรื่อง หรีดผ้าเต็ก หรีดผ้าสัญลักษณ์แสดงความอาลัย ธรรมเนียมของคนจีนโบราณ

ในพิธีงานศพเรามักจะพบเห็นการมอบพวงหรีดเพื่อแสดงความอาลัยให้แก่ผู้วายชนม์หรือผู้ที่เสียชีวิต อีกทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงความเสียใจที่มีต่อครอบครัวผู้จากไปด้วย ซึ่งปัจจุบันก็มีการออกแบบพวงหรีดหลากหลายประเภทเพื่อให้เหมาะสมกับวาระสำคัญนี้

Read more...

พวงหรีดดอกไม้สด (มารู้จักต้นกำเนิดกัน)

พวงหรีด ถือเป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญของการส่งมอบความรักและอาลัยแด่ผู้วายชนม์และให้กำลังใจผู้ที่ยังอยู่ มารู้จักความหมายและต้นกำเนิดของพวงหรีดดอกไม้สดกัน พร้อมเทคนิคการเลือกพวงหรีดดอกไม้สดให้ตรงกับความต้องการ

Read more...

พวงหรีดพัดลม (สิ่งควรรู้ก่อนสั่งซื้อ)

พวงหรีดพัดลม อีกหนึ่งไอเดียสร้างสรรค์ ของเหล่าผู้ประกอบกิจการพวงหรีด (โดยเฉพาะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ๆ) ที่เราอาจจะได้พบเห็น บ้างในพิธีงานศพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในต่างจังหวัด … ด้วยความที่ยุคสมัยเปลี่ยนไป การแสดงความอาลัยแก่ผู้ตายด้วยสิ่งของ ก็ย่อมมีการปรับเปลี่ยนไปเช่นกัน นอกเหนือไปจาก

Read more...

วิวัฒนาการของ “พวงหรีด”

พวงหรีด (หรีด) เป็นการจัดดอกไม้และใบไม้ขึ้นตามโครงรูปต่าง ๆ เช่น วงกลม วงรี หยดน้ำ เป็น 3 เหลี่ยม ฯลฯ เพื่อวัตถุประสงค์การแสดงออกถึง ความรัก ความเคารพ ต่อผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว พวงหรีดกับวัฒนธรรมไทย อารยธรรมตะวันตกเริ่มแพร่หลายอย่างมากในยุคล่าอาณานิคม หรือในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งมีการรับเอาอารยธรรมตะวันตกหลายอย่างเข้ามาในประเทศไทย โดยปรากฏหลักฐาน

Read more...

ช่องทางการติดต่อ

Line: @dokmaionline หรือ เพิ่มเพื่อน
โทร: 099-613-0205 หรือ ส่งข้อความด้านล่าง
ค้นหาวัด
ราคาพวงหรีด
สั่งซื้อทาง LINE