Site Map

ทำไมถึงต้อง..

  • สะดวก รวดเร็ว ตรงต่อเวลาในการให้บริการ เพราะเราเน้นบริการให้ความสะดวก และรวดเร็วในการจัดส่งสินค้า เพื่อมอบความระลึกถึงของผู้ให้ สู่บุคคลอันเป็นที่เคารพรัก ในวาระโอกาสที่สำคัญ แม้ในช่วงเวลานั้นผู้ให้ไม่สามารถจะไปร่วมงานนั้น ดอกไม้ออนไลน์ เราจัดส่งและแจ้งข้อมูลพวงหรีด ผ่านทาง Line ID: stardao555 หรือทาง Facebook อีกทั้งข้อมูลเหล่านี้ท่านสามารถส่งต่อให้เพื่อนสนิทมิตรสหาย ให้รับทราบทันที
  • ถึงปลายทางไม่มีหลงแน่นอน ปัญหาที่มักเกิดขึ้นบ่อยกับร้านดอกไม้ทั่วไป คือ ผู้ให้ข้อมูลสถานที่ไม่ชัดเจน เช่น ปัญหาเกี่ยวกับ ชื่อวัด ที่อยู่ ศาลาที่ตั้งสวดพระอภิธรรม เป็นต้น สำหรับเรา ดอกไม้ออนไลน์ ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อวัด ที่อยู่ของวัด ได้จาก Map_Application ของเรา ท่านสามารถเดินทางไปยังวัดเป้าหมายของท่านได้อย่างแม่นนำ ด้วยระบบ GPS จากรายชื่อวัดที่เราจัดทำขึ้น

ช่องทางการติดต่อ

Line: @dokmaionline หรือ เพิ่มเพื่อน
โทร: 099-613-0205
ค้นหาวัด
ราคาพวงหรีด
สั่งซื้อทาง LINE